Stapleton, S. “Professional Internships in the Libraries”. SOURCE, vol. 1, no. 01, Sept. 2018, doi:10.32473/sourceuf.v1i01.106797.