Optimization of the Body Bias Voltage Set (BBVS) for Flex Power FPGA

Authors

  • Takashi KAWANAMI
  • Masakazu HIOKI
  • Yohei MATSUMOTO
  • Toshiyuki TSUTSUMI
  • Tadashi NAKAGAWA
  • Toshihiro SEKIGAWA
  • Hanpei KOIKE

Published

2007-12-01