Complex Bandpass ΔΣAD Modulator Architecture without I, Q-Path Crossing Layout

Authors

 • Hao SAN
 • Akira HAYAKAWA
 • Yoshitaka JINGU
 • Hiroki WADA
 • Hiroyuki HAGIWARA
 • Kazuyuki KOBAYASHI
 • Haruo KOBAYASHI
 • Tatsuji MATSUURA
 • Kouichi YAHAGI
 • Junya KUDOH
 • Hideo NAKANE
 • Masao HOTTA
 • Toshiro TSUKADA
 • Koichiro MASHIKO
 • Atsushi WADA

Published

2006-04-01

Issue

Section

Papers