Cyclic Codes over <I>F</I><SUB><I>p</I></SUB> + <I>uF</I><SUB><I>p</I></SUB> + <img src="/img_font/cd02144.gif" border="0"> + <I>u</I><SUP><I>k</I>-1</SUP><I>F</I><SUB><I>p</I></SUB>

Authors

  • Jian-Fa QIAN
  • Li-Na ZHANG
  • Shi-Xin ZHU

Published

2005-03-01

Issue

Section

Letters