Digitally Signed Document Sanitizing Scheme with Disclosure Condition Control

Authors

  • Kunihiko MIYAZAKI
  • Mitsuru IWAMURA
  • Tsutomu MATSUMOTO
  • Ryoichi SASAKI
  • Hiroshi YOSHIURA
  • Satoru TEZUKA
  • Hideki IMAI

Published

2005-01-01