A Large-Scale, Flip-Flop RAM Imitating a Logic LSI for Fast Development of Process Technology

Authors

 • Masako FUJII
 • Koji NII
 • Hiroshi MAKINO
 • Shigeki OHBAYASHI
 • Motoshige IGARASHI
 • Takeshi KAWAMURA
 • Miho YOKOTA
 • Nobuhiro TSUDA
 • Tomoaki YOSHIZAWA
 • Toshikazu TSUTSUI
 • Naohiko TAKESHITA
 • Naofumi MURATA
 • Tomohiro TANAKA
 • Takanari FUJIWARA
 • Kyoko ASAHINA
 • Masakazu OKADA
 • Kazuo TOMITA
 • Masahiko TAKEUCHI
 • Shigehisa YAMAMOTO
 • Hiromitsu SUGIMOTO
 • Hirofumi SHINOHARA

Published

2008-08-01

Issue

Section

Papers