Accurate Modeling Method for Cu Interconnect

Authors

 • Kenta YAMADA
 • Hiroshi KITAHARA
 • Yoshihiko ASAI
 • Hideo SAKAMOTO
 • Norio OKADA
 • Makoto YASUDA
 • Noriaki ODA
 • Michio SAKURAI
 • Masayuki HIROI
 • Toshiyuki TAKEWAKI
 • Sadayuki OHNISHI
 • Manabu IGUCHI
 • Hiroyasu MINDA
 • Mieko SUZUKI

Published

2008-06-01

Issue

Section

Papers