LSI On-Chip Optical Interconnection with Si Nano-Photonics

Authors

 • Junichi FUJIKATA
 • Kenichi NISHI
 • Akiko GOMYO
 • Jun USHIDA
 • Tsutomu ISHI
 • Hiroaki YUKAWA
 • Daisuke OKAMOTO
 • Masafumi NAKADA
 • Takanori SHIMIZU
 • Masao KINOSHITA
 • Koichi NOSE
 • Masayuki MIZUNO
 • Tai TSUCHIZAWA
 • Toshifumi WATANABE
 • Koji YAMADA
 • Seiichi ITABASHI
 • Keishi OHASHI

Published

2008-02-01

Issue

Section

Invited Papers