A 126 mm<SUP>2</SUP> 4-Gb Multilevel AG-AND Flash Memory with Inversion-Layer-Bit-Line Technology

Authors

 • Hideaki KURATA
 • Satoshi NODA
 • Yoshitaka SASAGO
 • Kazuo OTSUGA
 • Tsuyoshi ARIGANE
 • Tetsufumi KAWAMURA
 • Takashi KOBAYASHI
 • Hitoshi KUME
 • Kazuki HOMMA
 • Teruhiko ITO
 • Yoshinori SAKAMOTO
 • Masahiro SHIMIZU
 • Yoshinori IKEDA
 • Osamu TSUCHIYA
 • Kazunori FURUSAWA

Published

2007-11-01