A Capacitorless Twin-Transistor Random Access Memory (TTRAM) on SOI

Authors

  • Fukashi MORISHITA
  • Hideyuki NODA
  • Isamu HAYASHI
  • Takayuki GYOHTEN
  • Mako OKAMOTO
  • Takashi IPPOSHI
  • Shigeto MAEGAWA
  • Katsumi DOSAKA
  • Kazutami ARIMOTO

Published

2007-04-01

Issue

Section

Papers