Fourier Transform Optical Beamformer Employing Spatial Light Modulator

Authors

  • Tomohiro AKIYAMA
  • Nobuyasu TAKEMURA
  • Hideyuki OH- HASHI
  • Syuhei YAMAMOTO
  • Masahito SATO
  • Tsutomu NAGATSUKA
  • Yoshihito HIRANO
  • Shusou WADAKA

Published

2007-02-01