Performance Evaluation of Next Generation Free-Space Optical Communication System

Authors

  • Kamugisha KAZAURA
  • Kazunori OMAE
  • Toshiji SUZUKI
  • Mitsuji MATSUMOTO
  • Edward MUTAFUNGWA
  • Tadaaki MURAKAMI
  • Koichi TAKAHASHI
  • Hideki MATSUMOTO
  • Kazuhiko WAKAMORI
  • Yoshinori ARIMOTO

Published

2007-02-01