A 130-nm CMOS 95-mm<SUP>2</SUP> 1-Gb Multilevel AG-AND-Type Flash Memory with 10-MB/s Programming Throughput

Authors

 • Hideaki KURATA
 • Shunichi SAEKI
 • Takashi KOBAYASHI
 • Yoshitaka SASAGO
 • Tsuyoshi ARIGANE
 • Keiichi YOSHIDA
 • Yoshinori TAKASE
 • Takayuki YOSHITAKE
 • Osamu TSUCHIYA
 • Yoshinori IKEDA
 • Shunichi NARUMI
 • Michitaro KANAMITSU
 • Kazuto IZAWA
 • Kazunori FURUSAWA

Published

2006-10-01