Radar Cross Section Analysis Considering Multi-Reflection inside a Radome Based on SBR Method

Authors

  • Shinji KURODA
  • Yoshio INASAWA
  • Shin-ichi MORITA
  • Hitoshi NISHIKAWA
  • Yoshihiko KONISHI
  • Yonehiko SUNAHARA
  • Shigeru MAKINO

Published

2005-12-01