Compact and Low-Power-Consumption 40-Gbit/s, 1.55-µm Electro-Absorption Modulators

Authors

 • Hideo ARIMOTO
 • Jun-ichiro SHIMIZU
 • Takeshi KITATANI
 • Kazunori SHINODA
 • Tomonobu TSUCHIYA
 • Masataka SHIRAI
 • Masahiro AOKI
 • Noriko SASADA
 • Hiroshi YAMAMOTO
 • Kazuhiko NAOE
 • Mitsuo AKASHI

Published

2005-05-01

Issue

Section

Papers