Novel via Chain Structure for Failure Analysis at 65 nm-Node Fixing OPC Using Inner and Outer via Chain Dummy Patterns

Authors

  • Takashi NASUNO
  • Yoshihisa MATSUBARA
  • Hiromasa KOBAYASHI
  • Akiyuki MINAMI
  • Eiichi SODA
  • Hiroshi TSUDA
  • Koichiro TSUJITA
  • Wataru WAKAMIYA
  • Nobuyoshi KOBAYASHI

Published

2005-05-01

Issue

Section

Papers